Panme đo trong http://panmedotrong.khogia.net Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Tue, 31 Mar 2020 17:23:48 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Panme đo trong Mitutoyo 145-185 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.html Panme đo trong Mitutoyo 145-185
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 5-30mm
Cấp chính xác: ± 5µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.doc
3.000.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-185 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:09:32 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-185.html
Panme đo trong Mitutoyo 145-186 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.html Panme đo trong Mitutoyo 145-186
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 25-50mm
Cấp chính xác: ± 6µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.doc
3.400.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-186 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:12:31 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-186.html
Panme đo trong Mitutoyo 145-187 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.html Panme đo trong Mitutoyo 145-187
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-75mm
Cấp chính xác: ± 7µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.doc
3.900.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-187 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:17:11 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-187.html
Panme đo trong Mitutoyo 145-188 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.html Panme đo trong Mitutoyo 145-188
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 75-100mm
Cấp chính xác: ± 8µm
Độ chia:0.01mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.doc
4.900.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 145-188 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:20:16 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-145-188.html
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.html Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-150mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Với 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.doc
2.750.000 VND
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:24:53 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-201.html
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.html Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-300mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Với 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.doc
3.250.000 VND
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202 ]]>
Tue, 05 Nov 2019 08:59:53 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-202.html
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-203 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.html Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-203
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 50-500mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Với 6 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100, 200mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.doc
4.050.000 VND
Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-203 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:33:47 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-lo-dang-khau-mitutoyo-137-203.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-125 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-125.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-125
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 100-125mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm/6"
Đầu đo có thê thay đổi được
Banh cóc dừng, đầu đo carbide
Vòng chuẩn là tùy chọn
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-125.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-125.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-125.doc
8.800.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-125 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 17:06:40 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-125.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-150 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-150.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-150
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 125-150mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm/6"
Đầu đo có thê thay đổi được
Banh cóc dừng, đầu đo carbide
Vòng chuẩn là tùy chọn
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-150.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-150.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-150.doc
10.200.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-150 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 17:08:37 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-150.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-175 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-175.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-175
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 150-175mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm/6"
Đầu đo có thê thay đổi được
Banh cóc dừng, đầu đo carbide
Vòng chuẩn là tùy chọn
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-175.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-175.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-175.doc
11.500.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-175 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 17:11:11 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-175.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-200 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-200.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-200
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 175-200mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm/6"
Đầu đo có thê thay đổi được
Banh cóc dừng, đầu đo carbide
Vòng chuẩn là tùy chọn
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-200.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-200.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-200.doc
13.500.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-200 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 21:15:39 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-200.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-225 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-225.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-225
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 200-225mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm/6"
Đầu đo có thê thay đổi được
Banh cóc dừng, đầu đo carbide
Vòng chuẩn là tùy chọn
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-225.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-225.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-225.doc
16.800.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-225 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 21:17:22 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-225.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-250 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-250-225-250mm0-005.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-250
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 225-250mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm/6"
Đầu đo có thê thay đổi được
Banh cóc dừng, đầu đo carbide
Vòng chuẩn là tùy chọn
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-250-225-250mm0-005.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-250-225-250mm0-005.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-250-225-250mm0-005.doc
20.500.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-250 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:01:02 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-250-225-250mm0-005.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-275 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-275-250-275mm0-005.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-275
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 250-275mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm/6"
Đầu đo có thê thay đổi được
Banh cóc dừng, đầu đo carbide
Vòng chuẩn là tùy chọn
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-275-250-275mm0-005.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-275-250-275mm0-005.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-275-250-275mm0-005.doc
24.000.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-275 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:03:09 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-275-250-275mm0-005.html
Panme đo trong INSIZE 3220-30 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-30.html Panme đo trong INSIZE 3220-30
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 5-30mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-30.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-30.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-30.doc
1.000.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3220-30 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 21:20:33 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-30.html
Panme đo trong INSIZE 3220-50 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-50.html Panme đo trong INSIZE 3220-50
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 25-50mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-50.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-50.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-50.doc
950.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3220-50 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 21:22:45 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-50.html
Panme đo trong INSIZE 3220-75 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-75.html Panme đo trong INSIZE 3220-75
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 50-75mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-75.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-75.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-75.doc
1.200.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3220-75 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 21:24:51 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-75.html
Panme đo trong INSIZE 3220-100 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-100.html Panme đo trong INSIZE 3220-100
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 75-100mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-100.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-100.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-100.doc
1.450.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3220-100 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:37:06 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-100.html
Panme đo trong INSIZE 3220-125 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-125.html Panme đo trong INSIZE 3220-125
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 100-125mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-125.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-125.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-125.doc
1.600.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3220-125 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:39:12 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-125.html
Panme đo trong INSIZE 3220-150 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-150.html Panme đo trong INSIZE 3220-150
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 125-150mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-150.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-150.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-150.doc
1.750.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3220-150 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:41:01 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-150.html
Panme đo trong INSIZE 3220-175 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-175.html Panme đo trong INSIZE 3220-175
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 150-175mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-175.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-175.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-175.doc
1.900.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3220-175 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:43:36 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3220-175.html
Panme đo trong INSIZE 3221-50 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-50.html Panme đo trong INSIZE 3221-50
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 25-50mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-50.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-50.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-50.doc
1.600.000 VND
Panme đo trong INSIZE 3221-50 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:45:50 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-50.html
Panme đo trong INSIZE 3221-75 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-75.html Panme đo trong INSIZE 3221-75
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Khoảng đo: 50-75mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Khoảng chia: 0.01mm
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-75.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-75.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-75.doc
0 VND
Panme đo trong INSIZE 3221-75 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:47:59 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-insize-3221-75.html
Panme đo trong Moore & Wright MW280-01 http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-01.html Panme đo trong Moore & Wright MW280-01
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính trong
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 5-30mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-01.doc
http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-01.html
http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-01.doc
1.750.000 VND
Panme đo trong Moore & Wright MW280-01 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:40:06 +0700 http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-01.html
Panme đo trong Moore & Wright MW280-02 http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-02.html Panme đo trong Moore & Wright MW280-02
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Dùng đo đường kính trong
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.
Khoảng đo: 25-50mm
Cấp chính xác: ± 2µm
Độ chia:0.01mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-02.doc
http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-02.html
http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-02.doc
1.950.000 VND
Panme đo trong Moore & Wright MW280-02 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 17:06:20 +0700 http://panmedotrong-moorewright.khogia.net/panme-do-trong-moore--wright-mw280-02.html
Panme đo trong Mitutoyo 141-205 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.html Panme đo trong Mitutoyo 141-205
Hãng sản xuất : Mitutoyo - Nhật
Xuất xứ : Nhật bản
Phạm vị đo: 50-200mm
Khoảng chia: 0.01mm
Độ chính xác: ± 2µm
Đọc kết quả trên vạch chia
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.doc
3.070.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 141-205 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 16:36:51 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-141-205.html
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-63 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-63.html Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-63
Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO
Khoảng đo: 50-63mm
Cấp chính xác: 13µm
Khoảng chia: 0.01mm
Số đầu đo: 2 Bộ
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-63.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-63.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-63.doc
1.800.000 VND
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-63 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:50:29 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-63.html
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-200 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-200.html Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-200
Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO
Khoảng đo: 50-200mm
Cấp chính xác: 13µm
Khoảng chia: 0.01mm
Số đầu đo: 6 Bộ
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-200.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-200.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-200.doc
2.000.000 VND
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-200 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:52:48 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-200.html
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-300 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-300.html Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-300
Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO
Khoảng đo: 50-300mm
Cấp chính xác: 13µm
Khoảng chia: 0.01mm
Số đầu đo: 10 Bộ
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-300.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-300.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-300.doc
2.400.000 VND
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-300 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:54:56 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-300.html
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-225 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-225.html Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-225
Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO
Khoảng đo: 200-225mm
Cấp chính xác: 25µm
Khoảng chia: 0.01mm
Số đầu đo: 10 Bộ
Đọc kết quả trên vạch chia
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-225.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-225.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-225.doc
2.400.000 VND
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-225 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:57:17 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3221-225.html
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-300 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-300.html Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-300
Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO
Khoảng đo: 50-300mm
Cấp chính xác: 0.01mm
Số đầu đo: 5 Chiếc bao gồm( 13mm, 25mm, 50mm(2pcs), 100mm)
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-300.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-300.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-300.doc
2.000.000 VND
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-300 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 22:59:41 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-300.html
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-500 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-500.html Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-500
Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO
Khoảng đo: 50-500mm
Cấp chính xác: 0.01mm
Số đầu đo: 6 Chiếc bao gồm( 13mm, 25mm, 50mm(2pcs), 100mm, 200mm)
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-500.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-500.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-500.doc
2.600.000 VND
Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-500 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:02:06 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-co-khi-insize-3222-500.html
Panme đo trong Mitutoyo 137-204 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.html Panme đo trong Mitutoyo 137-204

Panme đo trong Mitutoyo 137-204

 • Phạm vị đo: 50-1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Đầu nối: 13mm, 25mm, 50mm (2 cái), 100mm, 200mm (2 cái), 300mm
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Bảo hành 12 tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.doc
5.550.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 137-204 ]]>
Thu, 02 Jun 2016 15:14:59 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-204.html
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-30 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-30.html Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-30
Hãng sản xuất: INSIZE-ÁO
Dùng đo đường kính trong chi tiết
Khoảng đo: 25-30mm
Cấp chính xác: 0.005mm
Chiều sâu đo: 150mm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng

http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-30.doc
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-30.html
http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-30.doc
4.800.000 VND
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-30 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:04:11 +0700 http://panmedotrong-insize.khogia.net/panme-do-trong-3-diem-insize-3227-30.html
Panme đo trong Mitutoyo 137-205 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.html Panme đo trong Mitutoyo 137-205

Panme đo trong Mitutoyo 137-205

 • Mã sản phẩm: 137-205
 • Nhà sản xuất: Mitutoyo
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Phạm vi đo: 50-1500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng

http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.doc
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.html
http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.doc
7.050.000 VND
Panme đo trong Mitutoyo 137-205 ]]>
Mon, 22 Aug 2016 18:09:54 +0700 http://panmedotrong-mitutoyo.khogia.net/panme-do-trong-mitutoyo-137-205.html